verfügbare Wärmeleistung des unabhängigen Wärmeerzeugers


verfügbare Wärmeleistung des unabhängigen Wärmeerzeugers
turimoji nepriklausomo šilumos gamintojo šiluminė galia statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Nepriklausomo šilumos gamintojo garantuojama šiluminė galia sujungimo su šilumos perdavimo tinklu komercinės apskaitos taške, esant šilumos tiekėjo nustatytiems perdavimo tinklo techniniams parametrams – tiekiamo ir grąžinamo šilumnešio temperatūroms, slėgiams ir šilumnešio srautui. nuoroda http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=215911&Condition2= atitikmenys: angl. available heating capacity of independent heat producer vok. verfügbare Wärmeleistung des unabhängigen Wärmeerzeugers rus. располагаемая тепловая мощность независимого производителя тепла pranc. puissance calorifique disponible de producteur indépendant šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 25 d. nutarimas Nr. 982 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 75-3481)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • available heating capacity of independent heat producer — turimoji nepriklausomo šilumos gamintojo šiluminė galia statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Nepriklausomo šilumos gamintojo garantuojama šiluminė galia sujungimo su šilumos perdavimo tinklu komercinės apskaitos taške, esant šilumos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • puissance calorifique disponible de producteur indépendant — turimoji nepriklausomo šilumos gamintojo šiluminė galia statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Nepriklausomo šilumos gamintojo garantuojama šiluminė galia sujungimo su šilumos perdavimo tinklu komercinės apskaitos taške, esant šilumos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • turimoji nepriklausomo šilumos gamintojo šiluminė galia — statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Nepriklausomo šilumos gamintojo garantuojama šiluminė galia sujungimo su šilumos perdavimo tinklu komercinės apskaitos taške, esant šilumos tiekėjo nustatytiems perdavimo tinklo techniniams parametrams …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • располагаемая тепловая мощность независимого производителя тепла — turimoji nepriklausomo šilumos gamintojo šiluminė galia statusas Aprobuotas sritis šiluma apibrėžtis Nepriklausomo šilumos gamintojo garantuojama šiluminė galia sujungimo su šilumos perdavimo tinklu komercinės apskaitos taške, esant šilumos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.